Ingenium Cabo Bianci

Geschiedenis Ingenium Cabo Bianci

Op 18 November 1982 is Cabo Bianci opgericht als studentenvereniging van de HTS Hilversum. Na een fusie binnen de HBO opleidingen is de Hogeschool Utrecht ontstaan en is de locatie Hilversum naar Utrecht verhuisd. In eerste instantie zat de vereniging zonder soos, maar na een tijd actief te zijn op de Hogeschool Utrecht werd Het Witte Paard II de nieuwe sociëteit van Cabo Bianci.Na twee jaar kwam er een aanbouw: Het veulen II. Dit alles is door de leden zelf gebouwd. Eigen alarm toiletgroep, eigen ingang met alarmcode… Maar in januari 2006 kreeg de vereniging te horen dat de HU ging verbouwen en daarmee deze ruimtes zullen verdwijnen. Helaas, het vele vergaderen mocht niet baten, de soos moest afgebroken worden.

Sinds augustus 2006 zat Cabo Bianci gehuisvest op Nijenoord 1. Het toenmalige U.T.V. -café werd opgesplitst en de helft van de ruimte werd in gebruik genomen door Cabo Bianci. De toen voor Cabo Bianci nieuwe sociëteit genaamd Het Witte Paard III, is vandaag nog steeds de ontmoetingsruimte voor de vereniging. In 2010 is de studentenvereniging Cabo Bianci op advies van de Hogeschool Utrecht veranderd naar Faculteitsvereniging Cabo Bianci, de vereniging was voor de faculteit Natuur en Techniek. Ook het logo is veranderd en de huiskleur van de vereniging werd groen in plaats van rood.

In 2015 wil de Hogeschool Utrecht één vereniging per instituut, dit betekent nieuwe veranderingen voor Cabo Bianci. Sv Ingenium bestaat dan drie jaar en organiseren veel studiegerelateerde activiteiten. De Hogeschool Utrecht zag toekomst in de fusie van beide de twee verenigingen. Na een jaar van overleggen en dichter bij elkaar komen is in juli 2015 de fusie rond. De faculteitsvereniging wordt een instituutsverening met de naam Ingenium Cabo Bianci. Ingenium Cabo Bianci organiseert verschillende activiteiten voor het instituut Engineering & Design. Wij als bestuur van de instituutsvereniging Ingenium Cabo Bianci zien een mooie toekomst tegemoet, samen met onze leden.

Per januari 2017 is de sociëteit Het Witte Paard III gesloten. De instituutsvereniging Ingenium Cabo Bianci is verhuist naar de Padulaan 99 op de Uithof. De Hogeschool Utrecht heeft op deze locatie een clustercafé ‘Het Proeflokaal’ laten oprichten door vier verenigingen. De verenigingen zijn Ingenium Cabo Bianci, UTV, Codex en Vesta. In samenwerking met de andere verenigingen is per januari 2017 het Proeflokaal geopend. In de toekomst zullen de vier verenigingen hier evenementen, kroegcollege’s en borrels organiseren.

Bezoek hier de site van Ingenium Cabo Bianci 

Geef een reactie