Home

Het Dispuut W.A.P.P.!! is een van de disputen van Ingenium Cabo Bianci en officieel opgericht op 1 oktober 1998 door Shaun Ros (aka Nostradamus) en Folkert Visser (aka Yoda). Dit ter ere van de herinnering aan de woelige tijd waarin Z.K.H. Prins Willem Alexander van Oranje-Nassau en Emily Bremers destijds verkeerden.
Dit is ontboezemd in een diepe affectie voor het Nederlandse koningshuis die heden ten dage nog binnen het dispuut leeft. Binnen de standplaats van het dispuut (Utreg, mijn stadsie) streeft men ernaar om de inspirator welkom te heten.
Het spreekt voor zich dat een warm gevoel van trots ons allen meester maakte op het moment dat Koning Willem Alexander op 30 april 2013 de troon betrad, uitgerekend tijdens ons lustrumjaar.

Leve Dispuut W.A.P.P.!!, Leve Dispuut W.A.P.P.!!, Leve Dispuut W.A.P.P.!!

Geef een reactie